สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการฝึกอบรม

“มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจ จากกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ให้สิทธิประโยชน์หักรายจ่ายการจัดอบรมให้ลูกจ้างได้ 2 เท่า รักษาสิทธิ์รีบมาอบรมกับเรา”

[elfsight_pdf_embed id=”2″]